MAG IK EEN DRONE INZETTEN VOOR ZAKELIJK GEBRUIK?

Mag ik een drone inzetten voor zakelijk gebruik?

U mag alleen beroepsmatig vliegen met een drone als u een vergunning heeft. U kunt deze vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (Il&T). 

Wanneer gelden de regels voor zakelijk gebruik?

Er is sprake van zakelijk gebruik, als u met de drone geld wilt verdienen. Denk aan videoproductiebedrijven die luchtopnames maken. Het kan ook zijn dat u een drone nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor inspectiebedrijven die moeilijk bereikbare plekken willen bekijken. Ook dan is er sprake van zakelijk gebruik. 

Vergunning voor zakelijke gebruikers drone

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan heeft u een vergunning nodig. Er zijn verschillende vergunningen voor drones. Welke vergunning(en) u nodig heeft, hangt af van uw situatie. Bent u de piloot? Dan heeft u een vliegbewijs nodig. Wilt u met uw bedrijf een piloot en een drone inhuren? Dan moet u een RPAS Operator Certificate (ROC-vergunning) hebben.

Waar mag ik vliegen?

In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met uw drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Ook moet u de drone altijd kunnen zien.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. Als u een ongeluk veroorzaakt met uw drone, kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen.

Bron: rijksoverheid.nl

TOP
This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×